Paginatop overslaan

BJAMRI Computerdiensten.

Contactlenscentrum-WFG

Schermafdruk van www.contactlenscentrum-wfg.nl

Soms lijkt het een handige set een papieren brochure te gebruiken als basis voor een website. Nader onderzoek op de website van het Contaclenscentrum in het Westfriesgasthuis leerde dat dit niet altijd goed gaat.

Een website is een totaal andere presentatievorm met geheel eigen "regels". Het karakter van een website verschilt echter zodanig met dat van een papieren brochure dat ze totaal verschillende eisen stellen aan het ontwerp en aan de inhoud.

De opdracht voor het vernieuwen van de website bevatte onder andere wensen voor wat betreft de stijl. Die moest aansluiten bij de huisstijl van het Westfriesgasthuis, zonder dat dit ten koste ging van de eigen herkenbaarheid.

Het resultaat is een onwerp met een vast kader, waarbinnen de content van één pagina moet passen. Dit vaste kader past zich in drie stappen automatisch aan aan de resolutie/grootte van het scherm.